Kennismaking:
Vertrouwen is de basis voor een goede samenwerking, dit brengt  het ontwerp immers naar een hoger niveau.  Joosteninterieur voert eerst een kennismakingsgesprek, dat in principe bij u thuis plaatsvindt. Uw huidige situatie wordt bekeken en bij een wederzijdse klik, zal Joosteninterieur een offerte uitbrengen.

Gaat u hiermee akkoord dan wordt er begonnen met het opstellen van het programma van eisen. Wensen, eisen, budget en overige aandachtspunten worden hierin opgenomen. De leidraad voor het ontwerpproces.

Het ontwerpproces bestaat uit verschillende fases, te beginnen met:

Schetsontwerp
In het schetsontwerp wordt het programma van eisen getoetst op haalbaarheid, wordt het van toepassing zijnde gedeelte opgemeten en plattengronden digitaal getekend. Eventuele draagconstructies worden in kaart gebracht. Vervolgens zal het programma van eisen worden vertaald in schetsen, beelden en indien gewenst een maquette. Deze zullen allereerst gaan over gevoel, indeling en inrichting. Tussentijds wordt het ontwerp diverse keren met u doorgenomen, er is dus genoeg ruimte om in te gaan op ontwerpbeslissingen. Heeft u het gevoel dat het ontwerp de goede kant op gaat, dan zal er verder worden gegaan met het voorlopig ontwerp.

Voorlopig ontwerp
In deze fase wordt het ontwerp verder uitgewerkt en eventuele vergunningen worden aangevraagd. Er wordt dieper ingegaan op kleuren, materialen en specifieke wensen en/of eisen. Het ontwerp krijgt nu meer vorm, waarin de ruimtelijkheid uitvoerig wordt getest met behulp van tekeningen,  3d fotorealistische renders (computerbeelden) en indien gewenst met een maquettes. Wanneer er een akkoord is bereikt gaat men over tot de definitieve ontwerpfase.

Definitief ontwerp
Het ontwerp gaat de laatste fase in, alles wordt tot in detail op elkaar afgestemd en uitgewerkt. Het ontwerp wordt voorzien van werktekeningen, omschrijvingen en materiaalstaten. Dit om de leveranciers en de uitvoerende partijen een inzichtelijk plan te kunnen aanreiken, zodat de juiste offertes gemaakt kunnen worden. Zodra de offertes binnen zijn, worden ze gecontroleerd in samenhang met uw budget. Wanneer alles correct is, wordt u geadviseerd over de keuze van de uitvoerende partij(en).

Aanbesteding
De aanbesteding is een fase waarin het plan aan de interieurbouwers, meubelmakers en aannemers wordt overhandigd voor een prijs. Er worden altijd meerdere partijen benaderd voor een offerte, zo heeft u een duidelijk idee van de werkelijke kosten. Heeft u een goed gevoel bij een bepaalde partij en is het kostenplaatje naar wens dan kan er worden gestart met de uitvoering.

Uitvoering/bouw (duur afhankelijk van grote project)
Tijdens de uitvoering van het project, wordt op locatie de voortgang en kwaliteit uitvoerig gecontroleerd. Joosteninterieur verwacht van de uitvoerende partijen een hoogwaardige afwerking. Er zullen van begin tot einde foto’s gemaakt worden, om het proces vast te leggen.

Oplevering
Wanneer de uitvoering is afgerond, is het project klaar voor de oplevering. Alvorens de oplevering plaatsvindt, zal Joosteninterieur samen met u en de aannemer/interieurbouwer het geleverde werk controleren. Indien er gebreken worden geconstateerd moeten deze eerst worden opgelost. Wanneer de eventuele gebreken zijn opgelost is de officiële oplevering is een feit en kan er worden geproost op een prettige samenwerking en prachtig resultaat.